Изграждане на ЕЛ инсталации

“Митов Инженеринг” ЕООД извършва изграждане на силнотокова инсталация и на слаботокова инсталация, структурно окабеляване и инсталиране на електрически системи зад гипсокартон.

Обикновенно електроинсталацията се състои от:

Сенел Груп е електро фирма, извършваща следните услуги:

За да улесни клиентите си с регистрацията на обектите им според изискванията на Европейската общност, “Митов Инженеринг” ЕООД може да съдейства с измервания контрол С и освен това фирмата е подала документи и очаква регистрацията си по ISO 9001.

Предлагаме оглед на обекта и предоставяне на оферта с актуални цени за материали и труд, безплатна доставка на необходими материали в района на София, Петрич и Сандански. Гаранция на монтажните дейности – 2 години.

Можете да ни изпратите вашия проект или спецификация  и  на тяхна база ние ще ви дадем оферта на базата  на горепосочените цени.

“Митов Инженеринг” ЕООД работи както със собствени материали, така и с материали на клиента.