За нас

Нашият опит

„Митов Инженеринг” ЕООД e фирма, специализирана в извършването на следните дейности:

Силовите линии в една сградна инсталация са тези, които осигуряват захранването на силовите…

Сенел Груп измерва електрически уредби и съоръжения до 1000 V:
-импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
-съпротивление на…

Осветлението е важен аспект на електрообзавеждането на всяка сграда, независимо дали е жилищна, търговска, с обществени или промишлени функции…

Сенел Груп предлага проектирането, инсталацията и поддръжката на системи за видеонаблюдение…

Сенел Груп ЕООД проектира и изгражда пожароизвестителни инсталации. Основното предназначение на всяка…

Българските стандарти изискват изграждането на електрическата инсталация да бъде трипроводни…

Твърде често при присъединяването към електропреносната мрежа на нов обект се налага изграждането…

Трансформаторните постове са неделима част от електрическата инсталация. Те се комплектуват…

Разпределителните уредби представляват съвкупност от електрически прибори – измервателни…

Електротаблата са част от всяка електрическа инсталация. Те представляват съвкупност…

Електроинженерингът обхваща всички етапи от проучването и проектирането, доставката…

Сенел Груп ЕООД извършва проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация…

Сенел Груп предлага Консултантски услуги, свързани с проектиране и изпълнение…

“Сенел Груп“ ЕООД е фирма с основна дейност проектиране и изграждане на електрически инсталации…

Сенел Груп извършва изграждане на силнотокова инсталация и на слаботокова инсталация…

„Сенел Груп“ ЕООД извършва доставка и монтаж на аудио и видео домофонни системи…

Нашата история

„Митов Инженеринг” ЕООД e фирма, специализирана в извършването на следните дейности:
проектиране и изграждане на силнотокови и слаботокови електрически инсталации на промишлени, обществени  и жилищни сгради. Целта на нашия екип е да предложим на нашите клиенти удобство, сигурност и оптимално решение за всяка поставена цел.

Ние, „Митов Инженеринг” ЕООД, предлагаме надеждно и коректно изпълнение на възложените ни от Вас задачи. Доказателство за това е  утвърждаването ни като надежден партньор на много корпоративни клиенти и частни лица.