Пожароизвестителни инсталации

Основното предназначение на всяка пожароизвестителна инсталация е да открие евентуално запалване в първоначалния стадий и да сигнализира за това присъстващите в сградата в която е монтирана, за да могат те своевременно да напуснат сградата и да могат да се извършат навременни гаситилни действия. Основните елементи са:

За изграждането на пожароизвестотелната инсталация, не се колебайте да се свържете с нас.