КТП/БКТП

Трансформаторните постове са неделима част от електрическата инсталация. Те се комплектуват с всички трансформаторни, защитни, открити и закрити разпределителни съоръжения, необходими за изправното и непрекъснатото надеждно електрозахранване. Техническите специфики на всеки трафопост се определят от потребностите и характеристиките на консуматорите в захранвания обект. 
„Митов Инженеринг“ ЕООД проектира, изгражда и реконструира основните типове комплексни и трансформаторни постове: 
бетонови комплектни трансформаторни постове (БКТП) – предпочитат се при равни други условия, дават възможност за съгласуване на външния вид на съоръжението с околните сгради. 
Сграден тип – обикновено партерни, 
тип моноблок, 
подземни или шахтови трафопостове, 
мачтови трафопостове – вдигнати нависоко – на стълбове или специални площадки. 

Разполагаме с отлично подготвени професионалисти за всеки един етап от реализацията на комплексните и трансформаторни постове. Владеем модерните технологии и имаме  необходимата материална база. При избора на типа и схемата на съответното съоръжение стриктно съблюдаваме нормативните изисквания и характеристиките на мрежата средно напрежение, както и специфичните норми за захранване на производствени предприятия. 
Важно е да имате предвид, че партерните и подземните трафопостове трябва да са със свободен достъп отвън – от улицата, и достатъчно пространство за извършване на монтаж и демонтаж при нужда. 
След завършването и пуска на трафопоста получавате пълна документация за типа, характеристиките, резултатите от изпитанията, указания за експлоатация и т. н. 
Когато ви предстои присъединяване на обект към електропреносната мрежа и е необходимо изграждането на трафопост – обадете ни се. Осигуряваме цялата необходима информация по процедурите и обсъждаме с вас всички подробности, за ви помогнем да изберете оптималния вариант.