Електроинженеринг

Електроинженерингът обхваща всички етапи от проучването и проектирането, доставката и монтажа на материалите, изпитанията и въвеждането в експлоатация на електроинсталацията и съоръженията. Това, което ние от Сенел Груп правим с удоволствие. 
Когато се обърнете към нас, ние ще направим необходимите предварителни проучвания и ще разработим техническо задание, отразяващо вашите инвестиционни намерения. Следва изготвяне на технически и работни проекти, съгласно вече направеното и одобрено от вас задание. 
Упражняваме отговорен, прецизен авторски надзор върху целия процес на строителството, както и пълен контрол над произхода и качеството на влаганите материали. По всяко време и на всеки етап от изграждането на съответното съоръжение сме на ваше разположение за допълнителни технически консултации. Приключваме всеки обект с изготвянето на точна и коректна екзекутивна документация, отразяваща адекватно фактически осъществените монтажни работи и наложените от практическото изпълнение промени в началния проект. 
Извършваме настройка и въвеждане в експлоатация на обектите и се ангажираме с профилактиката, текущата им поддръжка, гаранционните и извънгаранционни ремонти. 
Ние сме коректен партньор с екип от отлични професионалисти и зад гърба си имаме изпълнени жилищни, обществени и промишлени сгради. Ако ви е трудно да изясните сами характеристиките на необходимата ви електроинсталация и електросъоръжения, свържете се с нас и ще ви помогнем.