Ел Табла

“Митов Инженеринг” ЕООД извършва:

● проектиране на ел табла

● изработка на ел табла

● подвързване на ел табла

● монтаж на ел табла

Таблата биват следните вида:

Главно разпределително табло или за по кратко ГРТ

Най-напред трябва да се изтегли захранващ проводник от ГРТ до разпределителното табло или до апартаментното табло, ако става въпрос за апартамент. Това се прави обикновено в положени предварително по време на грубия строеж ПВЦ или метални тръби.

Разпределително или апартаментно табло

В разпределителното или апартаментното табло се монтира електроапаратурата. Това включва шалтерите, автоматичните предпазители, дефектнотокови защити ( ДТЗ), контактори, бобини и всякакъв вид управление или апаратура. Тук става и разпределението на отделните токови кръгове.

Електротаблата са част от всяка електрическа инсталация. Те представляват съвкупност от елементи, изпълняващи разпределителни, измерващи, защитни, контролни и управляващи функции спрямо инсталациите и захранваните от тях съоръжения. 
Ние извършваме сами изработката, окомплектовката и монтажа на таблата, които съответстват на българските и европейски стандарти за безопасност и надеждност. 
Всяка сграда разполага с главно разпределително табло. От него тръгват линиите, минаващи през всички последващи междинни табла и достигащи до всеки консуматор. Главните разпределителни табла, изработвани от „Сенел Груп” ЕООД могат да имат предвидено резервно захранване, което може да се осъществява от комплектни дизел-агрегатни ел. станции, блокове АВР или дизел агрегати.  
Изработваме още 
• ел. табла за жилища, обществени, офис и административни сгради, 
• табла за автоматизация (КИПиА), 
• табла за индустриална автоматизация и контрол, 
 
Предлагаме както стандартизирани табла, така и разработени по индивидуални изисквания на клиентите.  
Всяко електротабло преминава през поредица от тестове за безопасност, ефективност на защитите, качества на изолациите. Те трябва да гарантират както надеждността на съоръжението по отношение живота и здравето на хората, така и противопожарните характеристики и непрекъсваемостта на захранването. 
Обадете ни се – независимо дали става дума за вашето апартаментно табло, за пълно оборудване с нови или подмяна на система от стари табла.