Домофони

“Митов Инженеринг” ЕООД извършва доставка и монтаж на аудио и видео домофонни системи.

Домофонните системи са предназначени да създават разговорни или видеовръзки между живущите и посетителите на дадена сграда. Освен това, те позволяват да се контролира и достъпа на хора в нея, чрез дистанционно отваряне на входната врата.
Всяка домофонна система се състои от няколко основни възела:
– входно домофонно табло ;
– комутационен и енергозахранващ блок (домофонна централа);
– индивидуални (етажни, апартаментни) домофонни апарати.
– Домофонна централа
– Електромагнитен насрещник – опция
На практика съществуват и се експлоатират различни видове домофонни системи. В зависимост от избрания критерий за сравнение между тях, се различават:
– едноабонатни и многоабонатни домофонни системи;
– аудио и/или видеодомофонни системи;
– с вграден система за конторл на достъп с чипове/карти;
– аналогови и цифрови домофонни системи;
– двупроводни и четирипроводни (3 + 1) аудиодомофонни системи.